Een burn-out: wat is het en wie krijgt het?

Tegenwoordig kun je krant bijna niet openslaan zonder een artikel tegen te komen over burn-outs. De laatste jaren is het aantal mensen met een burn-out flink gestegen. Daarbij komt dat steeds meer jonge werknemers bezwijken onder de werkdruk- en/of stress. Maar ook in alle andere leeftijdscategorieën lopen mensen rond met een burn-out. Maar wat is het precies en wie krijgen er een burn-out. In deze blog gaan wij kort op die vragen in. 

Wat is een burn-out? 

Burn-out is een woord dat wij als Nederlanders over hebben genomen vanuit het Engels. Letterlijk vertaald betekent burn-out uitgebrand. En dat dekt ook zeker wel de lading van de klachten die mensen met een burn-out hebben. Zij hebben het gevoel helemaal leeg te zijn, zowel mentaal als fysiek. In veel gevallen is een burn-out te herkennen aan één van onderstaande punten, of een combinatie hiervan. De mate van klachten kan per punt en per persoon verschillen. 

  • Een uitgeput gevoel, zowel mentaal als fysiek
  • Afstandelijkheid op het werk. Dit kan naar collega’s zijn, maar ook naar de werkzaamheden zelf
  • Dalend zelfvertrouwen, met name op het gebied van werk. Verminderende prestaties en betrokkenheid

Kort gezegd: mensen met een burn-out voelen zich uitgeput, worden afstandelijk(er) op het werk en hebben minder zelfvertrouwen in de taken die zij uitvoeren. Een burn-out ontstaat in veel gevallen op het werk, maar klachten hebben ook zeker een grote invloed op je leven buiten het werk. 

Wie krijgen een burn-out? 

Er is niet één specifiek soort mensen dat een burn-out kan oplopen. Het kan in principe iedereen overkomen. Wel valt op dat er in de leeftijdscategorie 25-34 een grotere stijging is te zien dan in de andere leeftijdscategorieën. Een oorzaak hiervan zou de werkdruk kunnen zijn die op de schouders van de relatief onervaren krachten komt te liggen. Een aanvulling hierop valt te zien uit de verschillende cijfers binnen een fulltime of een parttime baan. Binnen de groep parttimers zijn beduidend minder mensen met een burn-out dan bij mensen de fulltime functie hebben.
Daarnaast kan onzekerheid op werkgebied een oorzaak zijn. Denk hierbij een flexwerkers of werknemers met een tijdelijk contract. Deze onzekerheid zorgt voor extra stress.
Als laatste valt op dat de grootste groep mensen met een burn-out alleenstaand is. En binnen die groep, is de grootste groep alleenstaande mannen. 

Wat te doen bij een burn-out?

Stap één is om voor jezelf vast te stellen dat je ‘op’ bent. Probeer het niet weg te stoppen, maar accepteer het van jezelf. Het is niet eenvoudig, maar pas dan kun je ook verder met het proces. In dit proces is het belangrijk om rust en regelmaat in je leven te krijgen en op die manier weer langzaam stappen voorwaarts te zetten. Om de kans op een burn-out in de toekomst te verkleinen, is het belangrijk dat je voor je zelf grenzen leert stellen. Zeg eens vaker nee en doe dingen die jouw energie geven in plaats van energie kosten. Er zijn verschillende instanties en bedrijven die je hier bij kunnen helpen. Schroom niet en klop bij hen aan, zij zijn er juist om jou te helpen.